Ucetnim
Více než
účetnictví
on-line přístup.
osobní účetní.
mzdová agenda.
bez papíru.
příprava platebních příkazů.
automatická fakturace a import.

Jsme účetní s dlouholetou praxí a zkušeností s účtováním nejrůznějších firem a podnikatelů. Chcete vědět více? Kontaktujte nás.

 

 

Nabízíme nejen účetnictví, ale také osobní a moderní přístup

 

 Jsme tu pro vás, abyste mohli v klidu podnikat a věnovat se svým hlavním činnostem.

 

Vedení účetnictví a daňové evidence

Veškeré doklady správně zaúčtujeme dle zákona o vedení účetnictví. Zkontrolujeme správnost, daňovou problematiku.
Neúčtujeme slepě.

Fakturace

Nastavení automatických fakturací, hromadný import z ERP a MIS systémů a dle uživatelských nastavení (denně, týdně, měsíčně, ...). 

Párování plateb

Nehledejte v bance a pokladně úhrady. V součinosti s Vaším internetovým bankovnictvím importujeme platby a úhrady a automaticky vše párujeme. Přehled máte v našem on-line systému.

Kryptoměny a akcie

Dáme do pořádku Vaše portfolio pro daňové účely. Připravíme podklady pro účetnictví. Poskytnete nám vaše exporty s burz, směnáren, brokerů a my přes náš software jednotlivé obchody zatřídíme a rozklíčujeme pro správné zdanění a evidenci.

Mzdy

Zpracování veškerých druhů pracovních poměrů, přihlašování a odhlašování. Tvorba mezd.

Účtování výrobních podniků

Účtujeme pro výrobní průmyslové podniky. Poskytujeme finanční reporting. Naše účetnictví je napojeno na ERP a MIS systém www.gradex.cz.

Úřední dokumentace

Pomůžeme Vám s registracemi, daňovými formuláři, celní deklarací, dopravou, mezinárodními tiskopisy a nastavíme procesy.

Platební příkazy

Příprava platebních příkazů (úhrad faktur) a nahrání do Vašeho internetového bankovnictví. Vy jen podepisujete/autorizujete.

Účtování SVJ a BD

Účtování společenství vlastníků a bytových družstev má svá specifika a vyžaduje jinou zkušenost, než je účtování podnikatelských subjektů.

V našem portfoliu máme více než 30 SVJ/BD. Poskytujeme kompletní support z hlediska vyúčtování služeb, předpisů plateb, tvorbu rezerv a daňových záležitostí. Nastavíme cloud pro SVJ/BD (správa dokumentů a účetnictví, www stránky, ...)

Domluvíme se

Komunikujeme s našimi zákazníky nejen česky, ale také anglicky, německy a španělsky.

Uživatel potvrzuje, že provozovatel je oprávněn shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje uživatele v nezbytném rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefon, IP adresa, fotografií včetně citlivých a jiných osobních údajů průběžně zpřístupněných uživatelem (dále jen „osobní údaje“), a to pro účely:

  • plnění povinností vyplývajících ze žádosti, či smlouvy uzavírané s uživatelem,
  • zasílání obchodních sdělení a dalších informací o podnikání provozovatele elektronickou cestou v souladu s příslušnými předpisy,
  • plnění navazujících smluv, zejména smluv s dalšími dodavateli plnění pro provozovatele,
  • plnění dalších zákonných povinností navazující na žádost uživatele nebo smlouvu uzavřenou s provozovatelem a její plnění a/nebo
  • k ochraně oprávněných zájmů provozovatele před soudním, správním, či jiným řízením.

Tyto osobní údaje bude provozovatel dostatečně chránit, zpracovávat výhradně pro tyto účely a uchovávat po nezbytnou dobu trvání účelu. Provozovatel tímto řádně poučuje nositele údajů o jeho právech požadovat

  • přístup k jeho osobním údajům a jejich opravu,
  • výmaz a/nebo přenositelnost,
  • právu vznést námitku proti zpracování,

to vše na e-mail provozovatele Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. se lhůtou na vyřízení bezodkladně, ale nejpozději do 30 dnů dle čl. 15 až 23 Nařízení (EU) 2016/679. Uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7). Provozovatel je oprávněn v případě opakovaných a/nebo nedůvodných žádostí účtovat přiměřený poplatek za náklady spojené s vyřízením žádosti.

Provozovatelem je společnost GRADEX s.r.o., se sídlem Slezská 1, 128 00 Praha 2 - Vinohrady.


Souhlas se zpracováním osobních údajů
Uživatel zaškrtnutím souhlasu souhlasí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu kontaktních informací jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon a kontaktovat jej za účelem marketingu produktů a služeb, zejména zasíláním sdělení e-mailem, telefonicky a/nebo poštou, kdy může uživatel obdržet různé informace o službách a produktech provozovatele a s ním spolupracujících osob v závislosti na preferencích a projeveném zájmu uživatele o různá témata a akce. Uživatel může svoje preference upravit v rámci uživatelského účtu nebo zasláním e-mailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Tento souhlas může uživatel kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..